„Czy na podstawie zaświadczenia od lekarza potwierdzającego wizytę lekarską pracownicy będącej w 19-tym tygodniu ciąży; pracodawca usprawiedliwia nieobecność w pracy? Czy też pracownica musi wystąpić z wnioskiem o udzielenie urlopu? Lekarz nie wystawił L-4 tylko wystawił zaświadczenie o odbytej wizycie lekarskiej.”

Obowiązujące przepisy prawa pracy wskazują nam rodzaje nieobecności, które usprawiedliwiają nieobecność w pracy. Są to: choroba pracownika, kwarantanna, choroba dziecka lub innego członka rodziny, wezwanie pracownika do stawiennictwa przez określone organy, zamknięcie żłobka, przedszkola lub szkoły, do której uczęszcza dziecko pracownika, odbywanie podróży służbowej w godzinach nocnych poprzedzających dzień pracy.

Najczęstszym powodem nieobecności pracownika w pracy jest nieobecność wywołana chorobą. Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.