Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy nowego rozp. MRPIPS z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2369), zwanego dalej „r.d.p.”, które – pośród uregulowania wielu innych zagadnień związanych z prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji pracowniczej – normuje także kwestie prowadzenia ewidencji czasu pracy.

Więcej na temat nowych regulacji dotyczących dokumentacji pracowniczej znajdziesz w artykułach: 

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.