„Proszę o podanie wykazu dokumentów, jakie powinny sporządzać przedszkole i szkoła niepubliczna. Mam tu na myśli wszystkie dokumenty potwierdzające działalność placówki, sposoby realizacji podstawy programowej, diagnozowania, ewaluacji, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, itp. Obie placówki są placówkami edukacyjnymi niepublicznymi. Nadzór pedagogiczny jest sprawowany przez doradcę dydaktycznego – nauczyciela dyplomowanego z wieloletnim stażem. Aktualnie sporządzamy wszystkie dokumenty, jakie przygotowują szkoły publiczne. Chcielibyśmy z nowym rokiem szkolnym ograniczyć ilość dokumentów tylko do tych, które są od placówek niepublicznych wymaganych.”

Obowiązek sporządzania dokumentów, jakimi posługuje się publiczna szkoła czy przedszkole dotyczy …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.