„Granie na ekranie” to projekt, który ma na celu zebranie informacji na temat korzystania z gier cyfrowych przez dzieci i młodzież, ale również edukację w zakresie odpowiedzialnego grania. Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (od 4. klasy) oraz ponadpodstawowych. Maksymalny wiek uczestników to 20 lat.

Badanie potrwa do 30 czerwca br.

Pytania w ramach „Grania na ekranie” dotyczą takich kwestii jak: rodzaje gier wybieranych przez dzieci i młodzież, częstotliwość grania, korzyści i negatywne konsekwencje grania, plany zawodowe związane z grami cyfrowymi.

Wyniki, które zostaną opracowane przez specjalistów pozwolą na: stworzenie raportu z badań, opracowanie szczegółowych rekomendacji dla rodziców, uczniów i nauczycieli dotyczących odpowiedzialnego korzystania z mediów cyfrowych, a także na opracowanie szkolnego programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży oraz programu szkoleniowego dla rodziców i nauczycieli.

Projekt zakłada także szkolenia dla wolontariuszy, które odbędą się w każdym województwie, szkolenia dla wybranych w drodze rekrutacji uczniów, wykłady skierowane do rodziców i rad pedagogicznych oraz dostęp do materiałów edukacyjnych (np. scenariusze lekcji/rozmów z rodziców z dzieckiem na temat bezpieczeństwa grania w gry cyfrowe).

Organizatorami akcji są Fundacja „Dbam o Mój Z@sięg” oraz Fundacja Lotto im. Haliny Konopackiej. Projekt jest kontynuacją badań prowadzonych w latach 2015-2019 pn. „Młodzi cyfrowi”.

Szczegółowe informacje na temat projektu, a także formularz zgłoszenia znajdują się na tej stronie.

Agata Pąchalska