4,4% – tyle w marcu br. według Eurostatu wyniosła stopa bezrobocia w Polsce. W Unii Europejskiej osiągnęła poziom 7,1%, zaś w strefie euro 8,5%. Dane te nie zmieniły się w stosunku do ostatniego miesiąca, za to w stosunku do marca 2017 roku zanotowano spadek o 0,8 pkt. proc.
Polska znalazła się na 7. miejscu krajów o najniższej stopie bezrobocia, ze wskaźnikiem na poziomie 4,4% i podobnie jak w całej Unii wskaźnik ten utrzymuje się na tym poziomie od marca. Mniejsze bezrobocie niż w Polsce zanotowano:

 • w Czechach – 2,2%,
 • na Malcie – 3,3%,
 • w Niemczech – 3,4%,
 • na Węgrzech – 3,7%,
 • w Holandii – 3,9%,
 • w Wielkiej Brytanii – 4,1%.

W stosunku do poprzedniego miesiąca w krajach tych zanotowano spadek bezrobocia średnio o 0,1 pkt proc.

Największe bezrobocie zanotowano w:

 • Grecji – 20,6%,
 • Hiszpanii – 16,1%,
 • Włoszech – 11%.

Bezrobocie wśród ludzi młodych (poniżej 25 roku życia) wynosiło w lutym br. 15,6% w całej UE, zaś w strefie euro 17,3%. jest to spadek w porównaniu do roku poprzedniego, kiedy to w marcu 2017 roku wskaźniki te wynosiły odpowiednio 17,3% i 19,4%.

Najniższe bezrobocie wśród młodych osób zanotowano w:

 • Niemczech – 6,1%,
 • Czechach 6,8%,
 • Holandii – 7%.

Najwięcej bezrobotnych młodych ludzi jest w:

 • Grecji – bezrobocie wśród młodych na poziomie 42,3%,
 • Hiszpanii – 35%
 • Włoszech – 31,7%.

Eurostat, oprac. G. Rompel