Aktualności gospodarcze

Prawo pracy i ubezpieczenia

Dodatek za pracę w porze nocnej w 2018 r.

Wspomniany dodatek przysługuje na mocy art. 1518 § 1 k.p. pracownikom wykonującym pracę w porze nocnej (8 godzin między godzinami 21.00 a 7.00) przysługuje...

Konsekwencje wzrostu płacy minimalnej w 2018 roku

W czerwcu 2017 r. rząd zaproponował Radzie Dialogu Społecznego, aby minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło o 80 złotych – do 2080 zł, a minimalna...

TK jednomyślny – ZUS może kwestionować wysokość wynagrodzeń pracowników

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 83 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 41 ust. 12 i 13, art. 68 ust. 1 pkt...

Sejm uchwalił zniesienie limitu składek ZUS

Za uchwaleniem ustawy głosowało 240 posłów, przeciwko było 166, 33 wstrzymało się od głosu. Nowe przepisy mają wejść w życie już od stycznia 2018 roku....

Od 1 grudnia 2017 r. wyższe wpłaty na PFRON

Obniżka wpłaty na PFRON wynika z niższej kwoty przeciętnego wynagrodzenia, której wysokość ogłosił Prezes GUS w obwieszczeniu z dnia 10 listopada 2017 r. w...

Od 01.12.2017 r. wzrośnie minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych

Zgodnie z rozp. RM z dn. 28.05.1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2014 r. poz. 232), minimalne wynagrodzenie pracowników...

Ekspert radzi

Kiedy pracownikowi przysługuje urlop szkoleniowy

„W przypadku pracownika skierowanego na studia licencjackie zaoczne, przysługuję mu więc 21 dniu urlopu szkoleniowego w ostatnim roku studiów oraz zwolnienie na czas kiedy...

E-learning – warunki nauki zdalnej przez internet

„Prowadzę działalność szkoleniową w zakresie szkolenia kadrowe, HR, rozwój osobisty, prawo. Są to szkolenia e-learningowe. Czy takie szkolenia podlegają zasadom kształcenia ustawicznego w formach...

Wgląd do listy wynagrodzeń

„W firmie wynagrodzenia pracowników są sporządzane na liście płac przygotowywanej i naliczanej przez księgowość. Czy pracodawca może przekazać pracownikowi ksero listy płac za dany...

Kiedy należy się pracownikowi urlop szkoleniowy?

Uwaga pracownicy podnoszący swoje kwalifikacje. Czy konieczne jest posiadanie zgody swojego pracodawcy na takie szkolenia? „Mamy dwie sytuacje: a) Pracownik został zatrudniony 01.01.2018 r. Dnia...

Rozliczenie szkoleń ubezpieczeniowych

Jak należy rozumieć usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania w kontekście zwolnienia z podatku VAT? Jak należy poprawnie rozliczyć usługę szkoleń z ubezpieczeń na fakturze...
  • Zapisz się na Newsletter

    Otrzymuj raz w tygodniu aktualne informacje o zmianach, porady oraz komentarze ekspertów

Narzędzia