Relatywnie wolny w odniesieniu do 2017 r., choć wciąż blisko 5 proc. wzrost polskiego eksportu w styczniu br., w głównej mierze wynikał z jego wyhamowania do UE (wzrost o 3,8%, do 13,3 mld EUR). Zmniejszyła się skala wzrostów sprzedaży do Niemiec (do 4,7%), Czech (1,3%), Francji (o 4%), Niderlandów (o 4,9%), a w przypadku Wielkiej Brytanii miały miejsce bezwzględne spadki. Warto jednak odnotować dynamiczny wzrost sprzedaży m.in. do Szwecji (o 8,4%), na Węgry (o 10,3%), Belgii (o 13,5%), Austrii (o ok. 14%) oraz Rumunii (o 20%).

Szybciej niż przeciętnie rósł wywóz do pozostałych krajów rozwiniętych gospodarczo (poza UE), tj. o 6,7%, do 1,1 mld EUR. W decydującej mierze wynikało to z utrzymania tendencji do dynamicznego wzrostu sprzedaży do USA (o 16,3%) oraz Szwajcarii (o 14,7%). Ponadto wśród tej grupy rynków szybko rósł wywóz do RPA oraz Izraela (po ok. 8,5%). Zdołało to skompensować spadki wywozu m.in. do Norwegii (o ok. 9,5%) i Kanady (o 7,2%).

W styczniu br. nadal dynamicznie rosła sprzedaż do krajów WNP, tj. o 19,2% (do 0,9 mld EUR), w tym do Rosji o ok. 17,5%, na Ukrainę o ok. 26% oraz na Białoruś o ok. 11,5%.

Pewne ożywienie sprzedaży w stosunku do 2017 r., odnotowano na pozostałe (poza WNP) rynki słabiej rozwinięte i rozwijające się, która w styczniu 2018 r. wzrosła o 4,2% (r/r), do blisko 1,2 mld EUR. W tempie wzrostu wywozu na poszczególne rynki tego ugrupowania nadal istniały znaczące dysproporcje. Dynamicznie rósł eksport do Tajlandii (aż ponad 6-krotnie), Serbii (o ok. 8%), Arabii Saudyjskiej (o ok. 16%), Meksyku (o ok. 8%) oraz Brazylii (o ok. 22%); umiarkowanie na nasz główny rynek eksportowy z tej grupy, Turcji (o 4,2%), a do dwóch istotnych państw odnotowano jego głęboki spadek, w tym tj. do: Chin i Indii (po ponad 20%).

Wśród ważniejszych towarów w eksporcie, powyżej przeciętnej w styczniu 2018 r. rósł wywóz m.in.: maszyn i urządzeń mechanicznych i elektrycznych ich części i akcesoriów (o 6,8%), mebli (o 7,4%), tworzyw sztucznych i artykułów z nich (o 11,8%), wyrobów z żeliwa i stali (o 9,5%) oraz mięsa i podrobów jadalnych i papieru, tektury, wyrobów z masy papierniczej, papieru, tektury (po blisko 15%). Z drugiej strony spadki notowano w sprzedaży m.in. pojazdów i ich części i akcesoriów (o 1,9%) oraz paliw mineralnych (o 4,7%).

Po stronie importu z kolei dynamiczny wzrost odnotowano w przypadku pojazdów i ich części i akcesoriów (o 13,5%), paliw mineralnych (o ok. 35%), żelaza, żeliwa i stali (o ok. 23%) oraz wyrobów z żeliwa i stali (o ok. 14,3%).

Za notowane niekorzystne zmiany stanu zrównoważenia obrotów towarowych w styczniu br. odpowiadało głównie pogorszenie bilansu w obrotach: paliwami mineralnymi (o ponad 0,4 mld EUR),  statkami, łodziami oraz konstrukcjami pływającymi (o 0,24 mld EUR), pojazdami oraz ich częściami i akcesoriami (o 0,23 mld EUR) oraz żelazem, żeliwem i stalą (o 0,12 mld EUR). Zostało to częściowo złagodzone poprzez poprawę salda obrotów w następujących pozycjach: maszyny i urządzenia mechaniczne i elektryczne i ich części i akcesoria (o ok. 80 mln EUR), pozostałości i odpady przemysłu spożywczego, gotowa pasza dla zwierząt (o 76 mln EUR), produkty mleczarskie, jaja, miód naturalny i pozostałe jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego (blisko 70 mln EUR) oraz perły, kamienie szlachetne, półszlachetne, metale szlachetne, plater, sztuczna biżuteria, monety (o ok. 48 mln EUR).

Źródło: www.mpit.gov.pl