„Uprzejmie prosimy o przygotowanie opinii prawnej dot. zgodności z obowiązującym prawem wdrożenia przez zarząd załączonego zarządzenia bez konsultacji ze związkami zawodowymi. A czy wprowadzenie tego przywileju nie winno być ujęte w regulaminie pracy?”

Na podstawie …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.