1 września 2019 r. wchodzą w życie zmiany wprowadzone do Karty Nauczyciela dwoma ustawami:

  • z dn. 22.11.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, z późn. zm.),
  • z dn. 13.06.2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1287).

Dotyczą one:

  • reformy szkolnictwa zawodowego – wprowadzono m.in. obowiązek odbywania szkoleń branżowych przez nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu.
  • wymiaru pensum nauczycieli pracujących z grupami przedszkolaków w wieku 6 lat i młodszymi.
  • awansu zawodowego,
  • oceny pracy,
  • wynagrodzenia,
  • czasu pracy,
  • zasad zatrudniania,
  • odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Zaloguj się i pobierz nowy e-book

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.