„Aplikacja jest nam bardzo potrzebna, ponieważ obrót towarowy, w szczególności kontenerowy, wzrasta. Zapewnienie bezpieczeństwa ogólnego, ale także finansowego jest kluczowe. Bardzo się cieszę, że finalizujemy umowę i będziemy wdrażać projekt na polskich granicach” – powiedział zastępca szefa KAS Tomasz Słaboszowski.

KAS, dzięki podpisanej dzisiaj umowie, zyska nowe narzędzie IT do wspomagania ochrony granic Rzeczypospolitej Polskiej z wykorzystaniem urządzeń RTG. Autor projektu udowodnił, że przedstawiony prototyp odpowiada na potrzeby organizacji i można go wdrożyć.

Chodzi o system, który wyszukuje towary wrażliwe na granicy. Jest to rozwiązanie innowacyjne, dające możliwości dalszego uczenia się, przygotowane z wykorzystaniem wizji komputerowej w oparciu o głębokie sieci neuronowe.

System automatycznie będzie identyfikować przedmioty i ich zbiory na zdjęciach wykonywanych przez urządzenia RTG. Pozwoli to na zwiększenie skuteczności i usprawnienie pracy funkcjonariuszy KAS w trakcie kontroli granicznej, a tym samym wzmocni ochronę granicy RP przed nielegalnym przemytem.

Podpisana przez przedstawiciela zarządu TENSORFLIGHT POLAND Sp. z o.o. i dyrektora Departamentu Informatyzacji MF umowa jest efektem zakończonego konkursu MinFinTech organizowanego w formule challenge-driven w I edycji programu GovTech Polska.

Źródło: MPiT