INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 grudnia 2017 r. (data wpływu 21 grudnia 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 12 stycznia 2018 r. (data wpływu do tutejszego organu) oraz z dnia 2 lutego 2018 r. (wpływ do tutejszego organu dnia 5 lutego 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika:

  • jest prawidłowe – w części dotyczącej pytania pierwszego,
  • jest nieprawidłowe – w pozostałym zakresie.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.