Jak czytamy na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego przystąpiło wczoraj 377 tys. uczniów z 12.741 szkół z całego kraju. Żadna z okręgowych komisji egzaminacyjnych nie otrzymała zgłoszeń o jakichkolwiek nieprawidłowościach.

We wtorek egzamin z matematyki również rozpoczął się bez przeszkód we wszystkich szkołach.

W środę odbyła sie kolejna część egzaminu, w trakcie której uczniowie zmierzyli się z językiem obcym.

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany jest po raz pierwszy, a swoją formułą różni się od egzaminu zdawanego przez gimnazjalistów. Uczniowie ósmych klas mają więcej zadań otwartych, ograniczono bowiem formułę testową.

Jak podkreślił Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dr Marcin Smolik, formuła egzaminu ósmoklasisty została skonstruowana po przeprowadzaniu badań ankietowych, według których egzamin powinien zawierać więcej zadań otwartych.

W trakcie egzaminu z języka polskiego uczeń musiał wykazać się umiejętnością samodzielnego formułowania wypowiedzi. Natomiast w przypadku matematyki nacisk został położony na „prezentację całego toku rozumowania prowadzącego do rozwiązania danego zadania”.

Egzamin ma na celu sprawdzenie umiejętności formułowania własnych opinii, która została ujęta w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Jak zaznaczył szef OKE, za rozwiązanie zadań otwartych z języka polskiego uczniowie będą mogli otrzymać prawie 70 proc. punktów, co stanowi znacznie więcej niż w przypadku egzaminu gimnazjalnego.

Zadania z arkusza standardowego rozwiązywało 365.500 uczniów, pozostali korzystali ze specjalnych dostosowań, m.in. dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (2.200 uczniów), słabowidzących (1.000 uczniów), niewidomych (18 uczniów), słabosłyszących i niesłyszących (1.300 uczniów), z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (5.500 uczniów), cudzoziemców (1.800 uczniów), z dziecięcym porażeniem mózgowym (100 uczniów), niepełnosprawnościami sprzężonymi (118 uczniów).

Agata Pąchalska