Nawet w trakcie pandemii toczą się rozmowy o tym, na co będzie można wykorzystać fundusze unijne z budżetu UE na lata 2021-2027. Polsce zależy między innymi na tym, by z tych pieniędzy finansowane były inwestycje w infrastrukturę gazową. Kierownictwo Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przeprowadziło z europosłami różnych frakcji cykl rozmów na ten temat.

„Jesteśmy w trakcie trilogów, czyli negocjacji między Radą UE, Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską dotyczących nowego rozdania funduszy UE. Przekonujemy europosłów, biorących udział w pracach nad przyszłym budżetem Unii Europejskiej, o potrzebie wsparcia rozwoju infrastruktury gazowej w Polsce. Chcemy utrzymać korzystny dla Polski kompromis, który wypracowaliśmy w Radzie Unii Europejskiej” – podkreśla minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Do tej pory minister Małgorzata Jarosińska i wiceminister Grzegorz Puda rozmawiali z posłem Krzysztofem Hetmanem z Europejskiej Partii Ludowej (EPP) oraz poseł Constanze Krehl z Grupy Socjalistów i Demokratów (S&D). 11 maja wiceminister Grzegorz Puda spotkał się online z Dacianem Ciolosem, szefem frakcji Renew Europe.

Aktualnie trwają negocjacje pakietu legislacyjnego dla polityki spójności, czyli tak zwane trilogi, w tym projektu rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności (EFRR). Dla Polski najważniejszą kwestią jest zakres wsparcia z EFRR i objęcie nim finansowania infrastruktury gazowej. Zależy nam na utrzymaniu korzystnych zapisów w kwestii gazowej, jakie udało się wprowadzić w stanowisku Rady UE w lutym 2019 roku.

Ponadto trwają również negocjacje projektu rozporządzenia w sprawie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (Just Transition Fund). W przypadku tego instrumentu zarówno Rada UE, jaki i Parlament Europejski są na etapie wypracowywania swoich stanowisk.

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej