O spotkanie wystąpił Rafał Trzaskowski. Rozmowy odbyły się w siedzibie MEN. Prezydent zwrócił uwagę na „astronomiczne” tempo wydatków samorządów na edukację – przypadku Warszawy dochodzą one już prawie do 4,5 mld zł. Zgodził się ze słowami ministra Piontkowskiego, co do tego, że subwencja oświatowa rośnie. Według niego jednak, tempo wzrostu subwencji jest niewspółmierne do wzrostu wydatków związanych ze zmianami, wprowadzonymi przez rząd.

– Z roku 2018 na 2019 rzeczywiście subwencja wzrosła o 177 mln zł, ale wzrost wydatków bieżących to 530 mln zł (…). Widać, że te zmiany w subwencji nie finansują tych wszystkich zmian, które są związane z reformą i większość tych zmian jest przerzucona na barki samorządów – podkreślił prezydent Trzaskowski.

Z kolei minister edukacji zauważył, że rząd wspiera władze lokalne za pomocą subwencji oświatowej, jak również poprzez dotacje i programy rządowe. Według wyliczeń MEN, w ciągu ostatnich trzech lat Warszawa otrzymała dodatkowo prawie 130 mln zł.

Środki te, jak wyjaśnił minister Dariusz Piontkowski, zostały przeznaczone m.in. na:

  • realizację programu „Aktywna Tablica” (prawie 2,4 mln zł),
  • wsparcie uczniów w ramach programu „Dobry Start” (73,9 mln zł),
  • rozwój czytelnictwa (3,7 mln zł w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa),
  • stypendia i zasiłki szkolne (przeszło 5 mln zł), wyprawkę szkolną (1,3 mln),
  • bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (ponad 41 mln zł)
  • czy dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (1 mln zł).

Minister Piontkowski odniósł się także do trwającej obecnie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, podkreślając, że dla absolwentów podstawówek i gimnazjów przygotowano zwiększoną liczbę miejsc w całym kraju. W tym roku przewidziano dla nich 43 024 miejsca.

W podsumowaniu spotkania szef edukacji stwierdził, że przebiegło ono „w dobrej atmosferze”.

– Wymieniliśmy się uwagami o funkcjonowaniu systemu edukacji. Padły pierwsze propozycje, w jakim kierunku mogłyby ewentualnie pójść zmiany – dodał.

Minister zapewnił, że jest otwarty na dalsze rozmowy także z innymi samorządami i korporacjami samorządowymi. Z częścią z nich jest już umówiony na konkretne terminy spotkań.