To imponujący wynik, szczególnie na tle pozostałych krajów UE – komentuje MPiT. W 2018 r. wskaźnik ten wyniósł u nas 27,8%, co oznacza poprawę o 2,9 p. p. w stosunku do 2015 r. (30,7%).

Resort przedsiębiorczości zwraca uwagę na fakt, że jest to zmiana strukturalna, która wskazuje, że ograniczenie nierówności dochodowych następuje nie poprzez zmniejszenie dochodów najbogatszych, a dzięki poprawie sytuacji materialnej osób uboższych oraz klasy średniej. Szczególną rolę, jak czytamy w komunikacie, odegrał tu program Rodzina 500+, który wsparł finansowo wiele polskich rodzin, w tym przede wszystkim najuboższe, wielodzietne oraz osoby samotnie wychowujące dzieci. Przyczyniła się do tego również zdecydowana poprawa na rynku pracy, którą zawdzięczamy wzrostowi gospodarczemu Polski.

Stopa bezrobocia na koniec roku 2018 wyniosła 5,8%, czyli najmniej w historii. Wynagrodzenia w gospodarce wzrosły o 7%, a w sektorze przedsiębiorstw o 7,1%. Tak znacząca poprawa sytuacji gospodarczej stymuluje konsumpcję. Jednocześnie rosną również oszczędności Polaków, które na koniec 2018 roku wyniosły ponad 800 miliardów złotych. Ograniczanie ubóstwa, silna klasa średnia i zrównoważony rozwój gospodarczy to kluczowy stabilizator bezpieczeństwa ekonomicznego naszego kraju.

Źródło: MPiT