Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. z 2018 r. poz.305) handel jest dozwolony tylko:

 • w dwie niedziele bezpośrednio poprzedzające Boże Narodzenie;
 • w jedną niedzielę bezpośrednio poprzedzającą Wielkanoc, czyli Niedzielę
  Palmową;
 • w ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, chyba że w tych
  dniach wypada święto wolne od pracy, co może zdarzyć się w kwietniu w przypadku
  Wielkanocy oraz w maju z powodu święta Zesłania Ducha Świętego (Zielonych
  Świątek).

W związku z powyższym w 2020 roku handel będzie dozwolony łącznie w 7 spośród 52 niedziel:

 • 26 stycznia
 • 5 kwietnia
 • 26 kwietnia
 • 28 czerwca
 • 30 sierpnia
 • 13 grudnia
 • 20 grudnia.

gr