„Z dniem 27.12.2018 r. podpisałam nową umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, której kwota opiewa na 2.179,20 zł. W moim zakładzie pracy (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny) udzielono mi informacji, iż nie należy mi się w 2019 r. płaca minimalna, ponieważ otrzymuję dodatek w wysokości 600 zł brutto za uciążliwe warunki mimo, iż w latach poprzednich moja płacą minimalna wzrastała zgodnie z Ustawą. Jak się jednak okazało pracownik zatrudniony na tym samym stanowisku co ja, otrzymujący taki sam dodatek jak ja otrzymał większą podstawę tj. 2.250 zł. Czy jest to zgodne z prawem pracy? Czy ww. dodatek wlicza się w pensję? Czy możliwe jest, aby w tym samym szpitalu, osoby zatrudnione na takim samym stanowisku otrzymywały różne wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy?”

W 2019 roku płaca minimalna brutto wynosi 2.250 zł. Ustalając, czy pracownik otrzymuje ustawowe minimum, uwzględnia się przysługujące mu …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.