W przepisach par. 7 oraz 8 rozp. MRPIPS z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2369) określono zasady postępowania z dokumentacją pracowniczą w przypadku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę oraz obowiązki pracodawcy w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków przechowywania powyższej dokumentacji.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.