Prezydent RP Andrzej Duda dnia 4 czerwca br. na wniosek Prezesa Rady Ministrów powołał w skład Rady Ministrów Dariusza Piontkowskiego na urząd Ministra Edukacji Narodowej. Zastąpi on pełniącą dotychczas urząd ministra Annę Zalewską.

Dariusz Piątkowski urodził się 17 grudnia 1964 roku w Sielcu (woj. podlaskie), z wykształcenia jest historykiem. W 1988 roku ukończył studia na Wydziale Humanistycznym Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, a następnie zaczął pracę jako nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Białymstoku. Zrealizował także podyplomowe studia menedżerskie na Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku, jak również z zakresu zarządzania kadrami w administracji publicznej (Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku, 2001) oraz z zarządzania oświatą na Uniwersytecie w Białymstoku.

Nowy minister był członkiem białostockiej rady miasta w latach 1994 – 2007, od 2007 roku radnym Sejmiku Województwa Podlaskiego, a następnie Marszałkiem Województwa Podlaskiego. W 2010 ponownie zasiadł w radzie województwa. W wyborach samorządowych w 2011 roku otrzymał mandat poselski do Sejmu VII, a w 2015 roku VIII kadencji.

Od 16 listopada 2015 roku Dariusz Piontkowski był zastępcą przewodniczącego sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Dariusz Piontkowski ma żonę i dwóch synów.

Agata Pąchalska