W Dzienniku Ustaw z dnia 28 lutego 2019 r. pod pozycją 391 opublikowano rozp. MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, które jest nowym aktem wykonawczym i wejdzie w życie z dniem 1 września tego roku.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.