INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.) oraz art. 15zzs ust. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 stycznia 2020 r. (data wpływu 4 lutego 2020 r.) uzupełnionym pismem z dnia 19 marca 2020 r. (data wpływu 24 marca 2020 r.) w odpowiedzi na wezwanie tut. Organu z dnia 4 marca 2020 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.60.2020.1.JF (doręczone Stronie w dniu 12 marca 2020 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur oraz dokumentów zrównanych z fakturami, przechowywanych wyłącznie w formie elektronicznej – jest prawidłowe.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.