W Dzienniku Ustaw z dnia 28 listopada 2019 r. pod pozycją 2325 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 22.11.2019 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 1302).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.