Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza do udziału w spotkaniu wszystkich – zarówno dyrektorów, nauczycieli i uczniów, jak i przedstawicieli rad czy stowarzyszeń rodziców.

Temat dyskusji w ramach „Okrągłego stołu” został podzielony na cztery obszary: uczniowie, nauczyciele, jakość edukacji i nowoczesna szkoła.

Obrady mają koncertować się nie tylko na kwestiach związanych z wynagrodzeniem nauczycieli, ale również z awansem zawodowym i finansowaniem oświaty. W trakcie „Okrągłego stołu” zostaną poruszone także sprawy dotyczące podnoszenia jakości nauczania oraz udziału rodziców w procesie edukacji.

Jak zaznaczył premier Morawiecki, okrągły stół ma być płaszczyzną, dzięki której będzie można wypracować lepsze rozwiązania „dla polskiej szkoły, dla polskiej rodziny, dla polskiej gospodarki, a więc najlepsze rozwiązania dla polskiego społeczeństwa”.

Wybór Stadionu Narodowego na miejsce obrad jest podyktowany spodziewaną dużą frekwencją i zainteresowaniem ze strony środowiska związanego z edukacją. Wydarzenie skierowane jest bowiem do dyrektorów szkół, nauczycieli, rad i stowarzyszeń rodziców, przedstawicieli środowiska akademickiego oraz związków zawodowych, instytucji i organizacji pozarządowych związanych z oświatą.

Rady rodziców, stowarzyszenia rodziców i inne organizacje reprezentujące rodziców zainteresowane uczestnictwem w „Okrągłym stole” mogą zgłaszać swój udział za pośrednictwem Formularza rejestracyjnego. Do udziału w wydarzeniu są zaproszeni także wszyscy zainteresowani przyszłością edukacji.

Spotkanie w ramach „Okrągłego stołu” jest odpowiedzią m.in. na trwający wciąż strajk nauczycieli.

Przypomnijmy, że w miniony czwartek 18 kwietnia, na wniosek ZNP, zostało zorganizowane kolejne spotkanie negocjacyjne przedstawicieli związków z rządem. W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” nie doszło jednak do kompromisu.

Rząd zaproponował podwyżkę płac od przyszłego roku dla nauczycieli dyplomowanych średnio o 250 zł, połączoną z podniesieniem pensum o 90 min. tygodniowo. Program podwyżek miał być rozłożony na 2, 3 lata.

Na taki postulat nie zgodzili się związkowcy, którzy wciąż oczekują 30-procentowej podwyżki płac dla nauczycieli jeszcze w tym roku. Jedyną zmianą w proponowanym rozwiązaniu miałoby być rozłożenie podwyżki na większą liczbę rat. To z kolei nie przekonało strony rządowej.

Premier Morawiecki zapewnił, że „Okrągły stół” edukacyjny odbędzie się bez względu na to, czy nauczyciele zakończą strajk czy będą go kontynuować.

Agata Pąchalska