Czy prowadzenie eksperymentu w szkole wymaga zgody MEN? Jak zachować dotację dla szkoły stosując innowacyjne metody nauczania?

„Przekształcenie szkoły i przepisy dotyczące dotacji. Prowadzona przeze mnie niepubliczna szkoła podstawowa XYX jest szkołą prywatną spełniająca wymagania MEN, realizująca edukację według wytycznych MEN, tj. ocenianie, ilość godzin danego przedmiotu zgodnie z siatką godzin, sprawdziany, kartkówki, itp. Jakie mamy opcje jeżeli chodzi o przekształcenie szkoły, tj. np. odejście od zadawania prac domowych, sprawdzianów, oceniania na co dzień, lekcji w ławkach, siatki godzin. Chciałabym, aby w naszej szkole uczniowie uczyli się innowacyjnymi metodami. W największym uproszczeniu można powiedzieć, że chciałabym wprowadzić model fiński, a ogólnie edukację wg pomysłów Skandynawów. Czyli dużo projektów, uprawianie ogrodów przez dzieci, hodowanie zwierzą, szycie, gotowanie, a lekcje prowadzone aktywnie, interdyscyplinarnie, klasy z łączonymi rocznikami. Chcemy rozwijać kompetencje kluczowe, zwłaszcza społeczne, a nie dalej realizować edukację według starego pruskiego modelu. Jak to zrealizować przy zachowaniu przepisów prawa? Oczywiście zakładam, że raz na zakończenie semestru uczniowie mogą napisać test sprawdzający zdobycie wiedzy wskazanej w podstawie programowej, abyśmy mogli zgodnie z przepisami wystawić świadectwo z ocenami w kl. IV-VIII. W kl. I-III byłaby tylko opisówka bez żadnych ocen. Jak zachować dotację dla szkoły stosując innowacyjne metody nauczania? Jakich formalności należy dopełnić, aby kuratorium wyraziło zgodę na taki model nauczania? Czy tak w ogóle kuratorium oświaty musi taką zgodę wyrażać czy wystarczy, ze wpiszemy to w WSO (Wewnątrzszkolny System Oceniania), statut, itp.? Nadmienię, że wiele takich szkół już funkcjonuje, a przykładem jest szkoła No Bell z Konstancina Jeziornej.”

Opisane w pytaniu sposoby nauczania …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.