Jakie jest zapotrzebowanie w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym rynku pracy?

Już po raz drugi MEN ogłosiło prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Obwieszczenie ukazało się w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” z dn. 24.01.2020 r. – poz. 106.

Celem prognozy jest m.in. wskazanie, w jakim kierunku powinna rozwijać się oferta szkolnictwa branżowego w odniesieniu do potrzeb rynku pracy. Przypomnijmy, że prognoza jest uwzględniana przy podziale subwencji oświatowej, co roku dotyczy uczniów rozpoczynających naukę w danym zawodzie i ma zastosowanie przez cały cykl ich kształcenia. Stosownie do tych danych szkoły i organy prowadzące mogą zaplanować zawody, które będą uruchamiane w nowym roku szkolnym.

Zawody, dla których, ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa, jest prognozowane szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy, uzasadniające zwiększenie kwot podziału części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego na rok 2021 oraz zwiększenie wysokości kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Najchętniej poszukiwane zawody (podajemy z ich symbolami cyfrowymi zawodu) to m.in.:

– Automatyk 731107; Elektromechanik 741201; Elektronik 742117; Elektryk 741103; Kierowca mechanik 832201; Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310; Mechatronik 742118; Murarz-tynkarz 711204; Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 814209 ; Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych 834209; Operator obrabiarek skrawających 722307; Ślusarz 722204; Technik automatyk 311909; Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 311407; Technik budowy dróg 311216; Technik elektroenergetyk transportu szynowego 311302; Technik elektronik 311408; Technik elektryk 311303; Technik energetyk 311307; Technik mechanik 311504; Technik mechatronik 311410; Technik programista 351406; Technik spawalnictwa 311516; Technik transportu kolejowego 311928.

I mogą mieć pewność, że uruchomienie kształcenia w zawodzie deficytowym przełoży się na wyższe finansowanie w ramach subwencji przez wszystkie lata nauki. Samorządy na 2021 rok otrzymają zwiększoną subwencję oświatową na szkoły kształcące w zawodach, na które prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na krajowym rynku pracy, wskazane w prognozie z roku 2020.

Małgorzata Tabaszewska – specjalistka prawa oświatowego

Podstawa prawna:

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 24.01.2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy – M.P. z 2020 r. poz. 106.

oprac. m/ mos/