„Zamówienia publiczne i przynależność do grupy kapitałowej (art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy P.z.p.). Jesteśmy firmą, która raz na jakiś czas startuje w przetargach publicznych. Pytanie dotyczy oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (wymaganego w przetargach publicznych) w następującej sytuacji, która dotyczy firmy. Firma od kilkunastu lat jest prowadzona jako działalność gospodarcza. Ostatnio właściciel założył również spółkę z o.o. wraz z jednym z pracowników. Są oni więc równocześnie członkami zarządu w spółce, która przejęła także część pracowników z działalności. Prowadzone są równolegle 2 firmy: działalność gospodarcza oraz Spółka z o.o. Czy tak działające firmy przynależą to tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów? A co za tym idzie czy w przypadku udziału którejkolwiek z nich w przetargu publicznym należy złożyć oświadczenie o przynależeniu obu firm do tej samej grupy kapitałowej?”

Jakie firmy można wykluczyć z postępowania przetargowego?

W pierwszej kolejności podkreślić należy, że zgodnie z …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.