Każda ze stron może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem. W takim przypadku rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno być złożone na piśmie. Jaki jest okres wypowiedzenia umowy o pracę? Czy strony mogą skrócić okres wypowiedzenia?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.