Dyrektor

Nauczyciele

Dzień wolny za święto w sobotę

Komu należy się dzień wolny od pracy za święto przypadające w sobotę? „W związku z tym, że w tym roku Święto Trzech Króli przypada w...

Trzyletni program podwyżek dla nauczycieli

W rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 (druk sejmowy nr 1876), w art. 9 ust. 2, zapisano, że kwota bazowa dla nauczycieli, na...

Uczniowie

Samorząd

Zmiany w dotowaniu placówek wychowania przedszkolnego

Delegacją ustawową do rozporządzenia MEN w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego stanowi...

Projekty aktów prawnych

Projekt podziału subwencji oświatowej

Jak będzie wyglądał algorytm na 2018 rok? Co przewiduje ustawa budżetowa na następny rok? Jakie nowości wprowadzi rozporządzenie do systemu edukacji? Kwota subwencji przypadająca na...

Zmiany w ustawach

Zmiany w rozporządzeniach