Dyrektor

Pomoc uczniom poszkodowanym przez żywioły

Od 25.09.2018 r. obowiązuje ... (...) rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w...

Nauczyciele

Nakaz zatrudniania nauczycieli (część 21/22)

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych wprowadziła od 01.08.2018 r. istotne zmiany w zasadach zatrudniania nauczycieli ... (...) niesamorządowych jednostek oświatowych. Do Karty Nauczyciela, zostanie bowiem...

Profesorowie oświaty 2018

Profesor oświaty to tytuł honorowy nadawany przez Ministra Edukacji Narodowej na wniosek Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty. Kandydatem do otrzymania tytułu może być nauczyciel dyplomowany...

Uczniowie

Samorząd

Projekty aktów prawnych

Budżet państwa 2019

Rząd przesłał do sejmu projekt ustawy budżetowej na rok 2019 (druk nr 2864). Przewiduje on m.in. wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej, w tym pieniądze na...

Zmiany w ustawach

Zmiany w rozporządzeniach