Dyrektor

Praca logopedy w przedszkolach

„Godzina zegarowa 60 min., czy 45 minut? Nauczyciel specjalista logopeda zatrudniony w przedszkolu w wymiarze 6/22 etatu, ma do przepracowania 6 godzin zegarowych, czy...

Nauczyciele

Wszystko o stażach nauczycielskich

Czy np. nauczyciel stażysta może rozpocząć staż w przypadku zatrudnienia na okres 1 roku? Czy możliwe jest zawarcie umowy o pracę z nauczycielem stażystą...

Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli

Wymagania, które musi spełnić nauczyciel ubiegający się o wyższy stopień awansu zawodowego zostały ... (...) określone w rozporządzeniu MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego...

Uczniowie

Samorząd

Projekty aktów prawnych

Samorządy: subwencje oświatowe na 2019 rok

Od kilku tygodni możemy zapoznać się ... (...) z projektem rozporządzenia MEN z dn. 05.11.2018 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla...

Zmiany w ustawach

Zmiany w rozporządzeniach