„Mam problem jak sprzedać samochód. Klient kupił wraz z małżonką samochód osobowy przed rozpoczęciem działalności. Kupili na fakturę VAT-marża. Mieli wspólność majątkową. Po rozpoczęciu działalności małżonek wprowadził do środków trwałych samochód z połową wartości, który zamortyzował w tej części. Nie był VAT-owcem, teraz już jest podatnikiem VAT. W trakcie działalności ustała wspólność majątkowa. W tej chwili klient chce sprzedać ten samochód i nie wie jak. Czy ma sprzedać na fakturę VAT-marżę i w całości dać w przychód? Czy druga połowa kosztu nabycia samochodu byłaby wtedy kosztem? Jest na zasadach ogólnych. Czy może w inny sposób?”

Wspólność majątkowa małżonków zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym – powstaje z mocy ustawy, z chwilą zawarcia małżeństwa i obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Wspólność wynikająca ze stosunku małżeństwa jest współwłasnością łączną, niepozwalającą na ustalenie wielkości udziałów współmałżonków, gdyż co do zasady udziały małżonków w majątku wspólnym są równe. Ustawowy ustrój majątkowy między małżonkami trwa do ustania lub unieważnienia małżeństwa albo orzeczenia separacji, chyba że w czasie trwania związku małżeńskiego:

  • małżonkowie zawarli małżeńską umowę majątkową,
  • z ważnych powodów na żądanie jednego z małżonków sąd orzekł zniesienie wspólności,
  • wspólność ustała z mocy prawa na skutek ubezwłasnowolnienia lub ogłoszenia upadłości jednego z małżonków.

W wyniku zniesienia wspólności majątkowej powstaje wspólność ułamkowa.

Według przepisów …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.