Sposób wypełniania świadectwa pracy 1. Nr REGON-PKD ― stanowi identyfikator pracodawcy nadany przez właściwy wojewódzki urząd statystyczny. 2. Data —

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.