Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dn. 25.04.2015 r., (sygn. akt: II GSK 463/14) stwierdził, że koszty obsługi rat leasingowych nie mogły być pokryte z dotacji. Zwrócić jednak należy uwagę na stan faktyczny, w którym zostało wydane to orzeczenie. Otóż sąd zauważył, że strona nie przedłożyła żadnych dowodów, że samochód był wykorzystywany na cele związane z kształceniem, wychowaniem i opieką.

NSA stwierdził, iż nie ulega wątpliwości, że samochody są wykorzystywane w działalności gospodarczej i ich koszty eksploatacyjne zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów (KUP). Takimi kosztami są koszty obsługi rat leasingowych, zakupu opon zimowych, serwisu opon oraz zakupu paliwa. Niemniej jednak to, że …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.