Jak podkreśla MPiT, to niewątpliwie dobry wynik, który wg wstępnych i niepełnych szacunków Eurostatu (brak danych z Estonii, Irlandii, Grecji, Chorwacji, Luksemburga, Malty i Słowenii) plasuje Polskę na 3. miejscu wśród krajów UE (za Węgrami i Rumunią) pod względem wzrostu gospodarczego. Wyniki PKB za II kwartał dla wszystkich krajów Eurostat poda 6 września.

Głównym czynnikiem wzrostu w II kwartale 2019 roku pozostała konsumpcja, stymulowana transferami społecznymi. Dynamikę PKB silnie wspierały także nakłady brutto na środki trwałe. Dobre dane w przemyśle i budownictwie w II kwartale zapowiadają prawdopodobnie dalszy wzrost inwestycji.

Z danych płynących z całej gospodarki jasno widać, że gospodarka polska jest silna, a osiągnięcie poziomu wzrostu gospodarczego w 2019 r. zdecydowanie powyżej 4 proc. jest możliwe – podsumowuje resort przedsiębiorczości.

Źródło: MPiT