Strona główna Tagi Dg

Tag: dg

Stawki karty podatkowej na 2020 rok

Kwoty stawek zawarte w obwieszczeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 5 listopada 2019 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy...

Spadek liczby rejestracji firm

GUS podaje, że w III kw. 2019 r. odnotowano o 2,6% mniej rejestracji podmiotów gospodarczych niż w analogicznym okresie 2018 roku oraz o 12,7%...

Poznaj system rejestracji znaków towarowych w Unii Europejskiej

W Unii Europejskiej istnieje tzw. czteropoziomowy system rejestracji znaków towarowych – krajowy, regionalny, unijny oraz międzynarodowy. To przedsiębiorca decyduje o tym, gdzie chce chronić...

Obowiązek stosowania kasy on-line

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019...

BIEC: Spadają przychody, wzrastają koszty zatrudnienia

W październiku 2019 roku wskaźnik ICI obrazujący relację przychodów do kosztów w różnych obszarach działalności gospodarczej ponownie obniżył się. Zjawisko pogorszenia relacji przychodów do kosztów...

Zatrudnienie w mikroprzedsiębiorstwach ich działalność według danych GUS

W 2018 r. w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących do 9 osób pracowało 4173,2 tys. osób, tj. o 83,4 tys. (2,0%) więcej niż rok wcześniej....

Rozszerzenie od września 2019 roku katalogu podmiotów, które nie mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego...

Jeśli w danym roku podatkowym wartość sprzedaży u danego podatnika nie przekroczyła kwoty 200 000 złotych netto, sprzedaż taka jest zwolniona od podatku VAT. W związku...

Pas startowy dla początkujących przedsiębiorców – zobacz, z jakich rozwiązań możesz skorzystać

Obecnie młodzi przedsiębiorcy skorzystać mogą z wielu rozwiązań, ułatwiających początkowe prowadzenie działalności gospodarczej, przede wszystkim ze względu na znaczne obniżenie kosztów, związanych z koniecznością...

Kto może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła...

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji – nowe jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 maja 2019 r. pod pozycją 1010 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 16.05.2019 r., w załączniku do...

Popularne

Najnowsze