Strona główna Tagi Lekarze

Tag: lekarze

Najniższe wynagrodzenie pracowników podmiotów leczniczych – jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 6 sierpnia 2019 r. pod pozycją 1471 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 28.06.2019 r., w załączniku do...

Zatrudnienie na umowę zlecenie a działalność gospodarcza lekarza

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018...

Uczniowie będą mieli dostęp do profilaktycznej i stomatologicznej opieki zdrowotnej – Sejm przyjął ustawę

Podstawowym celem pierwszego tego typu aktu prawnego dotyczącego zdrowia uczniów, jest zapewnienie im równego dostępu do profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz do opieki stomatologicznej. Opieka...

Lekarze: Odpowiedzialność za swoją pracę

"Co grozi lekarzowi za wykonanie operacji bez pisemnej zgody pacjenta albo za zmianę zakresu zabiegu lub metody leczenia w trakcie operacji?" „Jestem lekarzem chirurgiem. Zostało przeciwko mnie wszczęte...

Brak ciągłości zwolnienia lekarskiego i co dalej …?

„Co grozi (lekarzowi i kobiecie), jeśli kobieta w ciąży nie ma ciągłości zwolnienia lekarskiego? A dokładnie jest przerwa 4-rech dni. Lekarz nie wystawił zwolnienia...

MEN: Praca dla nauczycieli niepełnosprawnych

Obowiązujący od 01.09.2018 r. przepis art. 42a ust. 1a Karty Nauczyciela nakazuje, by dyrektor szkoły obniżał czas pracy nauczycielowi niepełnosprawnemu zaliczonemu do znacznego lub...

Prowadzenie działalności gospodarczej, a umowa zlecenie

„Czy lekarz prowadzący działalność gospodarczą mający podpisane kontrakty z przychodniami w ramach prowadzonej działalności gospodarczej może zawrzeć odrębną umowę zlecenie na pełnienie dyżurów ze...

Staże podyplomowe i szkolenia specjalizacyjne lekarzy oraz specjalizacje pielęgniarek – zasady finansowania w 2019...

W roku 2019 staże podyplomowe lekarzy wraz z kosztem obsługi będą finansowane w inny sposób niż w latach ubiegłych, co oznaczało wykorzystanie na powyższe...

Zmiany w dokumentacji medycznej pracowników

W dniu 08.10.2018 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw ustawa z dn. 13.09.2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie...

Wynagrodzenia lekarzy rezydentów – nowe przepisy wykonawcze

W Dzienniku Ustaw z dnia 7 września 2018 r. pod pozycją 1737 opublikowano nowe przepisy wykonawcze przewidujące podwyższenie wysokości zasadniczego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego lekarzy,...

Popularne

Najnowsze