Strona główna Tagi Oświata

Tag: oświata

Ustawa o systemie oświaty e-book

W związku z dużą ilością zmian w przepisach dotyczących oświaty, konieczne było znowelizowanie ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U....

Nowe standardy kształcenia nauczycieli

Dnia 03.08.2019 r. weszło w życie rozporządzenie MNiSW w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, które zastąpiło dotychczasowe regulacje wydane w 2012...

Rozp. w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Dz.U. 2019.1692 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz....

Szkoły: Kolejna zmiana Prawa oświatowego

Od 01.09.2019 r. weszły w życie zmiany w organizacji i funkcjonowaniu szkół niepublicznych, wprowadzone ustawą z dn. 22.11.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo...

Od 1 września sondaż w sprawie protestu nauczycieli

W trakcie poniedziałkowego Prezydium ZG ZNP, Sławomir Broniarz podkreślił, że sondaż, który ma odbyć się wśród nauczycieli i pracowników oświaty, jest odpowiedzią na apele...

Rozp. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej…

Dz.U. 2019.1663 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych...

Rozp. w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

Dz.U. 2019.1647 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 1647 Na podstawie art....

Minister edukacji spotkał się ze związkowcami

W posiedzeniu, poza przedstawicielami Reprezentatywnych Związków Zawodowych (tj. ZNP, Solidarności i Forum), wzięli udział również samorządowcy, minister Dariusz Piontkowski, wiceminister Marzena Machałek i wiceminister...

Rozp. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze…

Dz.U. 2019.1625 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu...

Rozp. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

Dz.U. 2019.502 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r....

Popularne

Najnowsze