Strona główna Tagi świadczenia

Tag: świadczenia

Nowy jednolity tekst ustawy emerytalnej

W jednolitym tekście ustawy uwzględniono zmiany wynikające z: 7 nowelizacji uchwalonych w okresie od listopada 2018 r. do września 2019 r. przepisów ogłoszonych przed...

Od 1 stycznia 2020 r. wzrosły najniższe świadczenia chorobowe

Wysokość najniższych zasiłków związanych z chorobą lub macierzyństwem pracownika ustalana jest w oparciu o art. 45 ust. 1 oraz art. 47 ustawy z dn....

Samorządy: Pomoc społeczna i warunki wydania decyzji administracyjnej

„Czy decyzję administracyjną przyznającą świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej (np. schronienie w schronisku lub dożywianie) można przyznać po rozpoczęciu takiego świadczenia? Np. osoba bezdomna...

Trzynasta emerytura: ile będzie kosztowała, kto otrzyma?

Dodatkowe świadczenie dla wszystkich emerytów i rencistów (tzw. „13” emerytura) będzie wypłacane corocznie. Trzynasta emerytura po raz pierwszy trafiła do kieszeni emerytów w 2019...

Emerytury i renty: Ile można dorobić na emeryturze pomostowej?

„Zarobek na PDO. Czy i ile można dorobić na emeryturze pomostowej do czasu otrzymania emerytury właściwej?” Emeryturę pomostową otrzymują mężczyźni już po ukończeniu 60 lat,...

Od 1 stycznia 2020 r. wyższe świadczenie pielęgnacyjne

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. świadczenie pielęgnacyjne będzie wynosić 1830 zł miesięcznie, czyli 247 zł więcej niż obecnie. Mechanizm corocznej...

Emerytury i renty w górę – rząd przyjął projekt ustawy

W 2020 r. proponuje się modyfikację obecnie obowiązujących zasad waloryzacji, polegającą na: podwyższeniu najniższych świadczeń odpowiednio do: 1200 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z...

Emeryci co rok otrzymają trzynastą emeryturę

Rząd zdecydował, że dodatkowe świadczenie dla wszystkich emerytów i rencistów (tzw. „13” emerytura) będzie wypłacane corocznie. Trzynasta emerytura po raz pierwszy trafiła do kieszeni...

Wysokość wskaźnika waloryzacji składek emerytalnych za III kw. 2019 r.

W porównaniu do poprzedniego kwartału wskaźnik waloryzacji składek emerytalnych jest niższy o 1,4%. Zgodnie z przepisami art. 25 ustawy z dn. 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń...

SN: ZUS może żądać od pracodawcy zwrotu nienależnie pobranych zasiłków chorobowych

W dniu 11 grudnia 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów, po rozpoznaniu w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zagadnienia prawnego dotyczącego wykładni...

Popularne

Najnowsze