Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy nowego rozp. RM z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego pracownikowi powołanemu do pełnienia funkcji związkowej poza zakładem pracy oraz sposobu postępowania w przypadku wygaśnięcia mandatu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej przez pracownika korzystającego z urlopu bezpłatnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2358).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.