W dniu 28.12.2017 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o rynku mocy, która wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zgodnie z informacją znajdującą się na oficjalnej stronie Prezydenta RP ustawa wprowadza nowy model scentralizowanego rynku mocy elektrycznej. W modelu tym centralny nabywca – operator systemu przesyłowego – pozyskuje zobowiązanie do dostarczenia do systemu odpowiedniej mocy w określonych sytuacjach oraz do pozostawania w gotowości do jej dostarczenia. Zobowiązanie, nazwane obowiązkiem mocowym, oferują na aukcjach dostawcy mocy – wytwórcy, magazyny energii i niektórzy odbiorcy energii elektrycznej, a także podmioty reprezentujące grupy wytwórców albo odbiorców (tzw. agregatorzy). Ustawa reguluje organizację tzw. rynku pierwotnego – aukcji mocy – oraz rynku wtórnego – transakcji dwustronnych między dostawcami.

Celem przedmiotowej ustawy jest wprowadzenie rozwiązania regulacyjnego, które ma za zadanie zaspokoić niedobór mocy wytwórczych, wynikający, z jednej strony, z przewidywanego wzrostu zapotrzebowania szczytowego na moc i energię elektryczną, z drugiej natomiast – ze znacznego zakresu planowanych wycofań jednostek wytwórczych z eksploatacji. Niedobór mocy wytwórczych może spowodować konieczność wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej przed odbiorców, co przekłada się na straty gospodarcze i społeczne.

Rynek mocy jest w założeniu mechanizmem wsparcia dla elektrowni i firm energetycznych. Rynek mocy wprowadza wsparcie w postaci dodatkowego wynagrodzenia – płatności mocowych – dla źródeł wytwórczych za to, że przez określony w kontrakcie czas, w razie potrzeby, np. niedoboru energii, będą dysponować odpowiednią mocą. Czyli będą mogły dostarczyć potrzebnej energii.

Od 2021 r. konsumenci w rachunkach będą płacić tzw. specjalną opłatę mocową. Na płatności mocowe złożą się wszyscy odbiorcy w postaci kolejnej pozycji na rachunkach za energię. Koszt wprowadzenia rynku mocy będzie poniżej 2 zł miesięcznie dla przeciętnego gospodarstwa domowego. Przewiduje się, że niewprowadzenie tej ustawy oznaczałoby straty dla gospodarki w wysokości co najmniej 10 mld zł rocznie.

Sandra Grzywocz-Nowak – adwokat

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 08.12.2017 r. o rynku mocy – Dz.U. z 2018 r. poz. 9.