W obecnym stanie prawnym warunki, zasady i tryb udzielania pomocy materialnej uczniom (słuchaczom, wychowankom) określa rozdział 8a ustawy o systemie oświaty (u.s.o.), natomiast źródła finansowania tych świadczeń – rozdział 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (u.f.z.o.). Warto zwrócić uwagę na zmiany, jakie nastąpiły w tym obszarze z końcem 2018 roku – istotne zarówno z punktu widzenia szkół, jak i organów prowadzących.

Zróżnicowany wkład własny gminy

Ważną zmianą dla samorządów jest wprowadzenie mechanizmu …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.