Do wygrania atrakcyjne nagrody pieniężne oraz zwiedzanie siedziby Parlamentu Europejskiego w Brukseli lub w Strasburgu.

Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego jest przyznawana od 2008 roku z ramienia Parlamentu Europejskiego i Fundacji Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego z Akwizgranu. Konkurs poświęcony jest kwestiom związanym z rozwojem UE, integracją i tożsamością europejską.

Inicjatywa skierowana jest do młodych mieszkańców państw członkowskich Unii Europejskiej w wieku 16-30 lat.

Projekty można zgłaszać indywidualnie lub grupowo (co jest lepiej punktowane), dlatego warto pomyśleć o współpracy młodych nauczycieli z uczniami. Jak czytamy na stronie Parlamentu Europejskiego, prace powinny propagować „wzajemne zrozumienie na szczeblu europejskim i międzynarodowym, budzić wspólne poczucie europejskiej tożsamości i integracji oraz proponować młodym ludziom w Europie wzorce postępowania i dawać praktyczne przykłady współżycia Europejczyków jako jednej wspólnoty.”

Projekty mogą dotyczyć organizacji różnego rodzaju wydarzeń skierowanych do młodych ludzi, wymiany młodzieżowej lub być projektami internetowymi o wymiarze europejskim.

Nagroda za najlepszy projekt wynosi 7.500 EUR, za zajęcie drugiego miejsca – 5.000 EUR, trzeciego – 2.500 EUR. W ramach nagrody trzej europejscy laureaci otrzymają również zaproszenie do zwiedzenia siedziby Parlamentu Europejskiego w Brukseli lub w Strasburgu.

Dodatkowo, jeden przedstawiciel każdego z 28 krajowych konkursów zostanie zaproszony na kilka dni do Akwizgranu, aby wziąć udział m.in. w uroczystości wręczenia Europejskiej Nagrody dla Młodzieży.

Nagrody za trzy najlepsze projekty zostaną wręczone przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i przez przedstawicieli Fundacji Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego z Akwizgranu.

Zgłoszenia można przesyłać za pośrednictwem strony internetowej. Termin składania projektów przedłużono do 18.02.2019 r.

Szczegóły tutaj.

Agata Pąchalska