Ocenianie wewnątrzszkolne Zgodnie z art. 44b ust. 1 u.s.o. w ramach oceniania wewnątrzszkolnego ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz jego

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.