Zmiany w powyżej określonym zakresie zostały wprowadzone na mocy ustawy z dn. 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1543), zwanej dalej „nowelą”.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.