„Pracodawca planuje wprowadzenie pracy w systemie dwuzmianowym po 12 godzin każda. Obowiązujący w zakładzie układ zbiorowy gwarantuje 8-godzinny czas pracy przy 40-godzinnym wymiarze tygodniowym. Przy czym praca wykonywana jest m.in. na wysokości do 8 metrów (magazyn wysokiego składowania). Do tej pory praca ponad wymiar 8 godzin była zlecana doraźnie i traktowana jako godziny nadliczbowe. Czy pracodawca może zarządzić w w/w przypadku pracę na 2 zmianach po 12 godzin na dobę w trybie ciągłym?”

Pracownicy zatrudnieni w zakładzie pracy wykonują swoje obowiązki w określonym przez pracodawcę systemie czasu pracy. Mają ustalony wymiar godzin do przepracowania w danym dniu, tygodniu oraz okresie rozliczeniowym. System czasu pracy, który pozwala na przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dobę określany jest w prawie pracy mianem równoważnego systemu czasu pracy.

Warto jednak pamiętać, że od tej reguły istnieją wyjątki, do których należy …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.