Podczas konferencji prasowej 14 maja, Sławomir Broniarz ogłosił rozpoczęcie nowej inicjatywy, jaką mają być obywatelskie narady. W czasie spotkań nauczycieli, ekspertów, rodziców, samorządowców oraz organizacji pozarządowych poruszana będzie przyszłość edukacji. Akcja ZNP jest odpowiedzią na „Okrągły stół” edukacyjny, udziału w którym odmówili przedstawiciele zarówno ZNP, jak i FZZ.

Rozmowy mają toczyć się wokół tego, jak ma wyglądać edukacja w Polsce, jakiej szkoły oczekują różne środowiska oraz jak wypracować wspólne porozumienie „na rzecz przyszłości edukacji”.

W czasie obrad zostaną przedstawione konkretne rozwiązania dotyczące poszczególnych punktów, ogłoszonego przez ZNP po zawieszeniu strajku, programu #szkołana6.

Chodzi o:
– wzrost nakładów na edukację do 5 proc. PKB;
– „odchudzenie” podstaw programowych;
– kształcenie umiejętności zamiast nauki pamięciowej;
– zmniejszenie biurokracji w szkołach;
– zwiększenie autonomii szkół i nauczycieli;
– wzrost wynagrodzeń nauczycieli i pracowników oświaty.

Szef ZNP zakłada, że szkolne debaty potrwają do 20 czerwca br. Ich podsumowaniem (tuż po zakończeniu roku szkolnego) ma być duża debata o edukacji w ramach Rady Dialogu Społecznego w Warszawie.

Jak wskazuje prezes ZNP, organizatorami narad powinni być nauczyciele, a uczestnikami dyskusji wszyscy zainteresowani kształceniem. Informacje o naradach dostępne są na stronie: naradaobywatelska.pl

Agata Pąchalska