Wsparcie dla kombatantów – nowe przepisy od 2019 roku

Większe wsparcie dla poszczególnych grup objętych prawem kombatanckim, zarówno w wymiarze finansowym, jak i świadczeń rzeczowych, ograniczanie barier administracyjnych – zakłada projekt nowelizacji ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i...

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w III kw. 2018 r.

Wynagrodzenie, o którym mowa, było wyższe od wynagrodzenia w poprzednim kwartale – o 112,73 zł, czyli o 2,4%. W stosunku do analogicznego kwartału 2017 roku przeciętna pensja włącznie z wypłatami z zysku wzrosła o...

Rodzina 500+: już można składać wnioski o świadczenie

Od początku lipca rodzice i opiekunowie mogą złożyć online wniosek o świadczenie Rodzina 500+ na nowy okres świadczeniowy. Od 1 sierpnia wniosek będzie można złożyć także w urzędzie. Wnioski o świadczenie wychowawcze „500+” na nowy...

Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych – nowe wzory wniosków

Z dniem 28 czerwca br. weszły w życie zmiany w przepisach wykonawczych polegające na określeniu nowych wniosków składanych przez osoby niepełnosprawne dotyczących wypłaty refundacji składek na ubezpieczenia społeczne. Powyższe modyfikacje wynikają z rozp. MRPIPS z...

Mały ZUS dla małych firm – rząd przyjął projekt ustawy

„Ustawa skierowana jest do przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Szacujemy, że ze zmian skorzysta ok. 200 tys. działających przedsiębiorców, a co najmniej drugie tyle może wyjść z tzw. szarej strefy. Możemy zatem mówić o...

ZUS: dzięki Informacji o Stanie Konta Ubezpieczonego sprawdzisz, czy pracodawca opłaca składki

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął akcję wysyłania Informacji o Stanie Konta Ubezpieczonego. IOSKU to przede wszystkim szczegółowa informacja o koncie emerytalnym tj. o zgromadzonych tam środkach osób ubezpieczonych i ich kapitale początkowym do 2017 r. IOSKU...

Renta socjalna – ogłoszono jednolitą wersję przepisów

W jednolitym tekście ustawy uwzględniono zmiany wynikające z: pięciu nowelizacji uchwalonych w okresie od lipca 2014 r. (Dz. U. poz. 1175), do maja 2018 r. (Dz.U. poz. 1076) przepisów ogłoszonych przed dniem 3 lipca...

Znaczące różnice w emeryturach kobiet i mężczyzn – raport ZUS nie pozostawia złudzeń

Dane z Raportu ZUS wyraźnie wskazują na brak równowagi pomiędzy zarobkami kobiet i mężczyzn. Niższy wiek emerytalny, czyli możliwość szybszego kończenia kariery zawodowej przez kobiety, dodatkowo pogłębia różnicę w wysokości świadczeń pomiędzy paniami i...

Waloryzacja emerytur 2019 – ile wyniesie?

Strona rządowa, zgodnie z przyjętą przez Radę Ministrów w dniu 12 czerwca 2018 r. „Propozycją zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2019 r.”, biorąc pod uwagę: sytuację finansów publicznych, w tym Funduszu Ubezpieczeń...

Archiwizacja dokumentów w szkole

„Proszę o wskazanie podstawy prawnej i informacji dotyczącej przebiegu i sposobu niszczenia dokumentów szkolnych typu: karty wycieczek, anulowane świadectwa, listy obecności rodziców na wywiadówkach...

Narzędzia