Od 1 stycznia 2020 r. wzrosły najniższe świadczenia chorobowe

Wysokość najniższych zasiłków związanych z chorobą lub macierzyństwem pracownika ustalana jest w oparciu o art. 45 ust. 1 oraz art. 47 ustawy z dn. 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie...

Od 1 stycznia 2020 r. wyższe świadczenie pielęgnacyjne

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. świadczenie pielęgnacyjne będzie wynosić 1830 zł miesięcznie, czyli 247 zł więcej niż obecnie. Mechanizm corocznej waloryzacji świadczenia pielęgnacyjnego wprowadziła ustawa z dnia 24 kwietnia 2014...

500+ i inne świadczenia dla rodzin w 2018 roku

Świadczenia wychowawcze Świadczeniem wychowawczym w wysokości 500 zł, wypłacanym w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus”, objęto w 2018 r. przeciętnie miesięcznie 3,6 mln dzieci do 18 lat (tj. o 5,6% mniej niż w 2017...

Mała działalność gospodarcza (MDG) – jak obliczyć najniższą podstawę wymiaru składek na styczeń 2020...

Jak informuje ZUS, w kalkulatorze wprowadzone zostały zmiany niezbędne do obliczenia podstawy wymiaru składek, która będzie obowiązywała w styczniu 2020 r., takie jak: obowiązujący limit przychodu (30 krotność minimalnego wynagrodzenia w 2019 r. tj....

Limit podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w 2020 r.

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 300, z późn. zm.) podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe dla osób dobrowolnie podlegających ubezpieczeniu chorobowemu jest...

Uwaga przedsiębiorcy! – Mały ZUS trzeba zgłosić do 8 stycznia

Nowelizacja uchwalona przez Sejm w dniu 12 grudnia poszerza rozwiązania tzw. „Małego ZUS-u” wprowadzone ustawą z 20 lipca 2018 r. Około 320 tys. najmniejszych przedsiębiorców od 1 lutego 2020 roku będzie mogło skorzystać z tzw....

Nowy jednolity tekst ustawy emerytalnej

W jednolitym tekście ustawy uwzględniono zmiany wynikające z: 7 nowelizacji uchwalonych w okresie od listopada 2018 r. do września 2019 r. przepisów ogłoszonych przed dniem 13 listopada 2019 r. W ust. 2 obwieszczenia wymienione zostały...

Trzynasta emerytura: ile będzie kosztowała, kto otrzyma?

Dodatkowe świadczenie dla wszystkich emerytów i rencistów (tzw. „13” emerytura) będzie wypłacane corocznie. Trzynasta emerytura po raz pierwszy trafiła do kieszeni emerytów w 2019 r. Wsparcie otrzymało wówczas 9,8 mln osób. Uchwalona ustawa wprowadza coroczną...

Emerytury i renty: Ile można dorobić na emeryturze pomostowej?

„Zarobek na PDO. Czy i ile można dorobić na emeryturze pomostowej do czasu otrzymania emerytury właściwej?” Emeryturę pomostową otrzymują mężczyźni już po ukończeniu 60 lat, a kobiety 55, gdy spełnią kilku warunków, z których kluczowy...

Narzędzia