Wzrośnie renta socjalna

Komu przysługuje renta socjalna? Celem renty socjalnej jest kompensowanie braku możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z systemu ubezpieczenia społecznego ze względu na to, że całkowita niezdolność do pracy powstała przed wejściem na rynek pracy. Renta...

MRPiPS: wsparcie dla niepełnosprawnych

Wydatki z budżetu państwa na świadczenia w 2017 r. to ponad 16,05 mld zł. Pomoc udzielana jest w różnej formie: zasiłków, świadczeń, dotacji, miejsc opieki dziennej i całodobowej oraz zajęć skierowanych do tej właśnie...

E-zwolnienia wejdą w późniejszym terminie

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska poinformowała, że przesunięcie terminu wprowadzenia rozwiązania znajdzie się w projekcie ustawy o identyfikacji cyfrowej, który prowadzi ministerstwo cyfryzacji. Dodała, że zwróci się do posłów PiS, aby...

Ulgi w spłacie należności i umorzenia składek KRUS

Jeżeli rolnik znajduje się w trudnej sytuacji materialno-bytowej, uniemożliwiającej mu uregulowanie wpłat składek w terminie (tj. do ostatniego dnia pierwszego miesiąca kwartału), lub z tytułu nie opłaconych w terminie składek powstało zadłużenie, może zwrócić się do najbliżej placówki terenowej lub...

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w II kw. 2018 r.

Wynagrodzenie, o którym mowa, było niższe od wynagrodzenia w poprzednim kwartale – o 39,80 zł, czyli o 0,84%. W stosunku do analogicznego kwartału 2017 roku przeciętna pensja włącznie z wypłatami z zysku wzrosła o...

Rolnik zapłaci składki ubezpieczeniowe za pracownika sezonowego

Najważniejsza zmiana zaproponowana w nowelizacji dotyczy zabezpieczenia społecznego pomocników rolnika, pracujących przy zbiorach w gospodarstwie rolnym. Pozostałe regulacje odnoszą się do wyboru członków do Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników i wydatkowania środków z Funduszu Składkowego...

GUS ujawnił ciekawe dane

276 proc. PKB, czyli niespełna 5 bln zł - tyle wynoszą zobowiązania emerytalno-rentowe państwa wobec obywateli. Chociaż wartość szokuje, to nie ma praktycznie żadnego znaczenia. Dodatkowo może zostać na opak zinterpretowana, bo w Niemczech...

Znamy koszty reformy emerytalnej w latach 2014–2017

Zgodnie z komunikatem koszty reformy emerytalnej w roku 2014 wyniosły 8 161 605 034,92 zł. Z uwagi na postanowienia zawarte w decyzji Rady (UE) 2015/1026 z dnia 19 czerwca 2015 r. uchylającej decyzję 2009/589/WE w...

RPO interweniuje ws. utworzenia odrębnego systemu emerytalnego dla twórców i artystów

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do premiera Mateusza Morawieckiego o podjęcie prac nad odrębnym systemem zabezpieczenia emerytalnego dla twórców i artystów, dostosowanym do specyfiki ich działalności. W swoim wystąpieniu Rzecznik powołał się na odmowę przyznania...

RODO – obligatoryjne powołanie Inspektora Danych Osobowych

Tylko w pewnych przypadkach powołanie Inspektora Ochrony Danych Osobowych jest obligatoryjne – obowiązek ten dotyczy zarówno administratora danych, jak i podmiotu przetwarzającego dane osobowe,...

Narzędzia