Uprawnienia pracowników należących do kościołów i innych związków wyznaniowych w zakresie udzielania zwolnień od pracy na czas świąt religijnych przypadających w dniach niebędących ustawowo wolnymi od pracy uregulowano w przepisach ustawy z dn. 17.05.1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz.U. z 2017 r., poz. 1153).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.