Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy, jeżeli obowiązek taki wynika z Kodeksu pracy, z przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy albo z innych przepisów prawa. Kiedy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.